505 913 818 biuro@invcon.pl

Interdyscyplinarny zespół pozwala nam realizować projekty złożone, skomplikowane, długotrwałe oraz w różnych miejscach Polski.

Dotacje unijne

pozyskujemy środki unijne dla firm oraz podmiotów z sektora publicznego. Działamy kompleksowo, realizując projekty od pomysłu aż do ostatecznego rozliczenia.

Partnerstwo Publiczno – Prywatne

Skutecznie realizujemy projekty w obszarze partnerstwa publiczno – prywatnego

Inwestycje infrastrukturalne

Przygotowujemy kompleksowo wszelkie inwestycje infrastrukturalne, zarówno od strony technicznej jak i prawnej i finansowej.

Badania i analizy

Zrealizowaliśmy szereg projektów w zakresie analiz i badań, w szczególności badań ewaluacyjnych.

Zapraszamy do skutecznej współpracy!