505 913 818 biuro@invcon.pl

Dotacje unijne

Pozyskujemy środki unijne dla firm oraz podmiotów z sektora publicznego. Działamy kompleksowo, realizując projekty od pomysłu aż do ostatecznego rozliczenia. W ramach pozyskiwania finansowania unijnego przygotowujemy dla naszych klientów, w zależności od rodzaju beneficjenta:

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Studium wykonalności
 • Biznes plan
 • Analizy finansowo-ekonomiczne
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy
 • Ekspertyzy prawne, w szczególności w obszarze pomocy publicznej
 • Dokumenty do kontroli

Na każdym etapie realizacji projektu jesteśmy z klientem, zapewniając mu bezpieczeństwo i skuteczne pozyskanie i rozliczenie dotacji z UE.

Referencje
 • Miasto Częstochowa – Miejski Zarząd Dróg i Transportu: Opracowanie dokumentów aplikacyjnych związanych z realizacją zadania pn.: „Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie”
 • Miasto Jelenia Góra: Przeprowadzenie czynności proceduralnych w zakresie obsługi formalno – prawnej i merytorycznej oraz koordynacji prac, związanych z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu
 • Miasto Białystok: Wykonanie studium wykonalności do projektu pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku”
 • Skarb Państwa – Urząd Morski w Gdyni: Opracowanie Studium Wykonalności do Projektu pn.: „Modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz budowa nowych wałów i przegród przeciwpowodziowych w Krynicy Morskiej” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  w latach 2014-2020
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Toruniu: Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu pn.: „Rozbudowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Toruniu”
 • Miasto Nowy Dwór Mazowiecki: Realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wiliszew pn.: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”