505 913 818 biuro@invcon.pl

Inwestycje infrastrukturalne

Przygotowujemy kompleksowo wszelkie inwestycje infrastrukturalne, zarówno od strony technicznej jak i prawnej i finansowej. Mamy doświadczenie w realizacji takich projektów dla podmiotów z sektora publicznego i dla biznesu. Nasze doradztwo obejmuje:

  • Przygotowanie koncepcji przedsięwzięcia
  • Pozyskanie zewnętrznego finansowania, w szczególności dotacji z UE
  • Zarządzanie projektem, w szczególności nadzór inwestorski i rozliczenie projektu
  • Doradztwo w zamówieniach publicznych

Doradzamy w inwestycjach infrastrukturalnych z obszarów: transport publiczny, budynki użyteczności publicznej, rewitalizacja, budynki komunalne, woda i kanalizacja

Referencje
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Łaziskach Górnych: Wykonanie koncepcji projektowych, programów funkcjonalno-użytkowych oraz Studium Wykonalności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łaziska Górne”
  • Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej sp. z o.o.: Wykonanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami – audyty energetyczne budynków, studium wykonalności i inne, na dofinansowanie termomodernizacji budynków dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka i należących do Gminy
  • Sąd Okręgowy w Warszawie: Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa budynku położonego przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie”
  • Miasto Gorzów Wielkopolski: Opracowanie Studium Wykonalności wraz z Analizą Kosztów I Korzyści. Opracowanie Komputerowego modelu ruchu. Opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo – przestrzennej dla budowy nowych tras tramwajowych w mieście Gorzowie Wlkp. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej systemu monitoringu i systemu informacji pasażerskiej wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej i teletechnicznej (światłowodnej)
  • Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie: Wykonanie specyfikacji technicznej dla rozwoju ITS dla miasta Rzeszowa, zgodnie z SIWZ, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”