505 913 818 biuro@invcon.pl

Jan Maszestow – Prezes Zarządu

Radca prawny, ekspert w zakresie prawa gospodarczego, administracyjnego, w szczególności w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego. Zrealizował szereg projektów dla biznesu jak i samorządów. Przygotowywał analizy prawne i brał udział w negocjacjach w szeregu projektów PPP, w szczególności tych które zamknęły się podpisaniem umowy z partnerami prywatnymi.

Od ponad 10 lat zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych oraz organów administracji publicznej – w tym w zakresie specjalistycznych dziedzin administracyjno-prawnych, m. in. prawa budowlanego, prawa ochrony zabytków, obrotu nieruchomościami.  Dla podmiotów, z którymi współpracował był nie tylko radcą prawnym, ale także zaangażowanym partnerem biznesowym. Poza doradztwem prowadzi działania w postępowaniach sądowych i pozasądowych, w procedurach administracyjnych, reprezentując interesy Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi.

Prywatnie mąż, ojciec, spędzający czas wolny z rodziną, uprawiający sport –pływanie, hobby – historia, kultura japońska, komiks.