505 913 818 biuro@invcon.pl

Partnerstwo Publiczno – Prywatne

Skutecznie realizujemy projekty w obszarze partnerstwa publiczno – prywatnego. Wynika to w szczególności z multidyscyplinarnego zespołu ekspertów, który pozwala nam na kompleksową obsługę projektów PPP, zarówno w zakresie aspektów prawnych, finansowych jak i technicznych. Naszą ofertę kierujemy zarówno do podmiotów publicznych jak i partnerów prywatnych. Realizując projekty PPP, dla naszych klientów:

  • Przygotowujemy analizy przedrealizacyjne (prawne, finansowe, techniczne)
  • Przygotowujemy dokumentację do postępowania na wybór partnera prywatnego
  • Prowadzimy negocjacje
  • Wspieramy klienta przy zamknięciu umowy i finansowania dla projektu
  • Nadzorujemy wstępną współpracę partnerów
Referencje
  • Gmina Mikołów: Wykonanie usługi przygotowania i realizacji projektów (przedsięwzięć) inwestycyjnych, doradztwo ekonomiczno-finansowe, techniczne i formalno-prawne w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego